Nord
Nord

Kråkere - "Kroken" (1920-tallet). Sommerhus som tilhørte fam. Jørgensen.
Bidratt med bildet: Thor I. Nilsen