Nord
Nord

Sundene, Ferjeodden (1910-20). Huset i bakgrunnen ble drevet som kolonialbutikk fra omkr. 1910-1939. Innehaver var Maren Iversen, senere datteren Anna Larsen. Snøballkasteren er kjøpmann Sigurd Andersen.
Bidratt med bildet: Karna Torgersen