GGH
GGH

Rolf Korneliussen (omkr. 1902). Hos fotografen.
Bidratt med bildet: Gine Goen Hustad