GGH
GGH

Thorvald Torstensen (1874-1902) og hustru Caroline f. Korneliussen(1875-1927).
Bidratt med bildet: Gine Goen Hustad