Foto BEB
Foto BEB

Fra v. Trond Hansen (1837-1918), Berte Andrea f. Hansen (1866-1937), Anne Marie Andersdatter (1836-1904)
Bidratt med bilde: Bjørn Erling Bjørgan