Båt
Båt

Øgardskilen, Vallekjær (1940-åra). Sjekte m/ luggerseil.
Gutten m/ styreåra er trolig Reidar Jørgensen fra Øgarden. Småbruket til Louis Jensen i bakgrunnen.
Bidratt med bildet: Jan Anders Nilsen