Foto BEB
Foto BEB

Hjerman Trondsen (1863-1921) til v. og NN til h.
Bidratt med bilde: Bjørn Erling Bjørgan