MMB
MMB

Tor Riise (t.h.)
Bidratt med bildet: Mona Berge Bjune