GGH
GGH

Dagrun Endresen (Dalbo), - gift med Døvle på Sem
Bidratt med bildet: Gine Goen Hustad