GGH
GGH

Marie Hansen F. Kruge med Ellen Marie Hansen og Mathilde Magdalene (Magda) Hansen. Begge døtrene bosatte seg i USA.
Bisatt med bildet: Gine Goen Hustad