GGH
GGH

Thomas Wilhelmsen (1876-1950).
Fotograf: Th. Larsen. Bidratt med bildet: Gine Goen Hustad