17 mai
17 mai

Vindåsen, Sundene. (1943). 17. mai feiring. Fra v.: Reidun Kristensen, Karna Larsen,
Knut Evensen, Ragnhild Karlsen, Brita Johannessen (Broberg), Astrid Opstad,
Ragnhild Thorsen, Tutta Eilertsen, Laila Thorsen og Åse Tordly.
Bidratt med bildet: Laila Carlstedt