YVS
YVS

Til v. Aagot Røndahl (f. Glenne) t.h.Gudrun Sjem (f. Glenne)
Bidratt med bilde: Yvonne Sjem