MMB
MMB

Helgerød Gård. Tor Riise og Rakel (f. Evensen).
Bidratt med bildet: Mona Berge Bjune