GGH
GGH

Ingeborg Toresdatter Næss (1844-1931).
Bidratt med bildet: Gine Goen Hustad