GGH
GGH

Tore Høg Johannessen Næss (f. 19.11.1813).
Bidratt med bildet: Gine Goen Hustad