GGH
GGH

Ingeborg Thoresdatter Næss
Bidratt med bildet: Gine Goen Hustad